trajnost je varovanje okolja

Trajnost se ukvarja z varovanjem okolja V naravi veljajo načela: postopnosti, dolgoročnosti, kroženja, učinkovite izrabe virov in energije. Ta načela …

Trajnost se ukvarja z varovanjem okolja Read More »