Kuža pazi   Kuža pazi z repkom miga, vstane, leže, tačko da. Hišo čuva, jezno laja, ko nikogar ni doma. …

kuža pazi z repkom miga, Read More »