Prva kritika fotografij   Objavljeno v reviji : Ljubljana Glasilo Mestne občine Ljubljana, številka 3,4, letnik XIV,marec,april 2009,ISSN 1318-797X