Prva kritika fotografij

 

Posted by Picasa

Objavljeno v reviji :
Ljubljana
Glasilo Mestne občine Ljubljana, številka 3,4, letnik XIV,marec,april 2009,ISSN 1318-797X