Ogrlica iz volne

Mlad pastirček ovce pase,

na zelenem travniku,

mim’ pa pride mlado dete,

ga pozdravi prav lepo.