Blazina sova Oka

 

Vsaka zvezda na nebu zamiži,
teta Luna prikima,
se zasmeji.

Pogasili smo vse luči,
da naša Eva lahko zaspi.

USPAVANKA ZA EVO
Andrej Šifrer