Zmaj Direndaj

 

   Iščemo
              ZMAJ DIRENDAJA,
                 ki županu nagaja,
              ki nič ne dela in samo je, 
              kdor ga vidi naj brž pove!
                    Za nagrado
                dobi zaboj s čokolado.