fbpx

barikom.si

trajnost je varovanje okolja

Trajnost se ukvarja z varovanjem okolja

V naravi veljajo načela: postopnosti, dolgoročnosti, kroženja, učinkovite izrabe virov in energije. Ta načela omogočajo nemoteno delovanje ekosistema, ki omogoča dostopnost do virov in ohranjanje ugodnih življenjskih razmer na planetu.

Neskladja v ekosistemu povzročajo netrajnostno delovanje. Razlike med ljudmi prepričujejo, da bi živeli v soglasju z naravo. Razlike so: v dohodku, količini in kakovosti hrane, vrednotah, gospodarjenju, znanju,… Zaradi razlik delujemo med seboj kratkoročno ob tem pa pozabljamo, da na zemlji sobivamo tudi z drugimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Saj dobrine ne krožijo, poraba energije je vse večja in hrano pridobivamo z intenzivnim kmetijstvom, ki dodatno onesnažuje okolje. Vse to vpliva na kakovost ekosistema. Zakonitosti narave upoštevamo samo tam, ker so posledice vidne v kratkem času.

Kršenje zakonov narave se pokažejo v daljšem obdobju. Danes živimo v kritičnem času, ko je ponudba naravnih virov in ekosistemskih storitev upada, med tem, ko je povpraševanje po virih narašča. Človeški odtis je vedno večji, saj onesnažujemo, izčrpavamo vire, biotska raznovrstnost se zmanjšuje in podnebne spremembe so vedno večje.

Pomen trajnosti

Zavzemati se moramo za trajnost, kako ohraniti zemljo in nadaljnje preživetje generacij v prihodnosti. To pomeni, da morajo biti sledi človeka take, da jih bo narava lahko sproti izbriše.

Trajnost sestavljajo trije stebri: gospodarski, okoljski in socialni steber. Trajnost se ukvarja z varovanjem okolja z ustavitvijo podnebnih sprememb in spodbujanje družbenega razvoja, ne da bi ogrožali življenja na zemlji.

Naravo in okolje moramo ravnati spoštljivo in gospodarno, upoštevajoč naravno ravnovesje in potrebe prihodnjih generacij,  v blaginjo celotne skupnosti, od lokalne do globalne. Trajnost pomeni ravnovesje v okolju, družbi in gospodarstvu. V gospodarstvu je pomemben dialog, povezovanje in vključevanje vseh deležnikov, ki sodelujejo.

Pomembna je empatija, da znamo prisluhniti in slišati druge, da med različnimi rešitvami izberejo najboljšo, ki je dobra za okolje, družbo in posameznika. To pomeni, da razmišljamo o svetu in ne mislimo, da je rešitev najboljše za nas same. Ljudi in skupnosti je treba obravnavati pošteno in enakovredno. Kar pomeni preprečevanje revščine in okoljskega izkoriščanja revnih držav in skupnosti.

Človeški razvoj je odvisen od dolgoročne proizvodnje, ki pa mora biti vodena v dialogu, povezovanju in vključevanju. Saj pomanjkanje dialoga, povezovanja in vključevanja vodi v gospodarsko – okoljsko krizo.

Trije stebri trajnosti so ovisni od: ohranjanja okolja, socialne pravičnosti in ekonomsko preživetje. Tridelni model je mogoče tudi opisati kot: planet, ljudje in dobiček.

Zakaj je trajnost pomembna?

Trajnost pomeni proces in dejanja, s katerimi se človeštvo lahko izogne izčrpavanjem naravnih virov in ohranitvi ekološkega ravnovesja. Ko gre za trajnost največ izgubi tisti, ki ima največ.

Trajnost je nasprotje potrošnji in globalizaciji

Trajnostno razmišljanje in ravnanje pomeni etično gledanje na svet. To pa pomeni, da trajnost nasprotuje potrošništvu in globalizaciji.

Trajnost spodbuja ljudi, politike in podjetja, da sprejemajo odločitve na daljši rok.

Trajnost spodbuja in zagotavlja spodbude za spremembe.

Napredek mora biti trajnosten, kar pomeni zadovoljimo potrebe danes, pri tem ne smejo biti ogrožene naslednje generacije.

Viri:

znamenjatrajnosti.si

activesustainability.com

macmillanhighered.com

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Shopping Cart
Translate »