fbpx

barikom.si

rokodelstvo

Domača umetnostna obrt – Art craft & Slovenija

Pojem domača obrt- Art craft & Slovenija se je izoblikoval v drugi polovici 19. stoletja. Domača obrt predstavlja vrsto delovnih opravil in izdelkov, ki se jih izdelujeje na svojih domovih ali v domačih delavnicah za lastno rabo ali za prodajo. Domača obrt pomeni, da se opera na tradicijo ali dediščino, pri izdelavi izdelkov ter omogoča zaposlitev določenemu številu prebivalstva. Domačo obrt se tudi opredeljuje, kot rokodelsko obrt.

Zakonsko podlago za opravljanje domače in umetne obrti najdemo v 15. členu Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004).  Ki pravi, da mnenje o tem ali je določen izdelek šteti za predmet domače ali umetne obrti daje Obrtna zbornica Slovenije na podlagi mnenja strokovne komisije, sestavljene iz etnologov, likovnih umetnikov in zgodovinarjev, ki pregleda in oceni posamični predmet. Komisijo sestavlja predsednik in štirje člani. Imenuje jo upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) za obdobje štirih let. Sestaja se enkrat mesečno.

V kolikor komisija izdelek ali skupino izdelkov oceni pozitivno oziroma izda mnenje, da se šteje ali se štejejo za izdelek domače ali umetnostne obrti, morajo biti izdelki v prodaji označeni s posebno nalepko oz. obešanko. Nalepke izdaja OZS, so zaščitene, zato jih rokodelci ne smejo sami tiskati.

Z pridobljenim potrdilom izdelovalcem izdelkov domače umetnostne obrti ni potrebno izpolnjevati pogojev o izobrazbi in pogojev za poslovne prostore, kar pomeni, da se lahko obrt opravlja v stanovanjskih prostorih.

Domače in umetnostne obrti (DUO) predstavljajo danes v vseh evropskih državah pomemben segment identitete in razpoznavnosti posameznih držav in narodov.

Oblika in način izdelovanja izdelkov domače umetnostne obrti zahteva veliko vloženega dela, zato so cene teh izdelkov višje od sorodnih konkurenčnih uvoženih izdelkov, ki pa nimajo etnološke vrednosti.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Shopping Cart
Translate »